Ankeveense Plassen, natuur voorop

De Ankeveense Plassen zijn een doolhof van petgaten en legakkers en een belangrijk broedgebied van moeras- en watervogels. Een wirwar van eilandjes, smalle slootjes en open water. De Plassen zelf zijn helaas niet toegankelijk, maar te voet of per fiets over de Dammerkade of het Bergse pad kun je al genieten van het natuurschoon. Het gebied is eigendom van Natuurmonumenten en wordt beheerd als een rustgebied voor vogels.

kanovaren Ankeveense Plassen - verbod"Het is dan misschien niet zo expliciet aangegeven, maar kanovaren en suppen in de Ankeveense Plassen is toch ècht al jaren verboden." aldus de boswachter Vechtplassen. - Fotografie: Natuurmonumenten.

Verboden voor kanovaarders?

Ja.. en voor SUPpers ook. Een bericht in onze mailbox dat het eigenlijk al jaren verboden is in de Ankeveense Plassen te kanoën verbaast ook ons in eerste instantie. Maar de Natuurvisie Vechtplassen 2018-2036 is hier toch duidelijk over: "Het natuurgebied de Vechtplassen ligt in een dichtbevolkte regio. Er komen dan ook veel mensen: wandelaars, fietsers, zeilers en kanoërs. Natuurmonumenten wil dat zowel recreanten als natuur een plek vinden in het gebied. Zo zijn de Loosdrechtse Plassen vooral voor waterrecreanten, in de Ankeveense-, Kortenhoefse Plassen en het Hol staat de natuur voorop en in de Wijde Blik, de Spiegelplas en de Vuntus is er plek voor beide."

Geen kanoroute

Hoewel het Waterschap Amstel Gooi en Vecht het gebied van diverse kano-overdraagpunten heeft voorzien, is er geen officiële kanoroute zoals op de Kortenhoefse Plassen. Aanwonenden varen soms met roeiboten of kano's op het plassengebied en Natuurmonumenten organiseert uiteenlopende vaarexcursies. Noordelijk van de Dammerkade in Hollands Ankeveen is varen op de plassen niet toegestaan. Zuidelijk in Stichts Ankeveen mogen aanwonende bewoners met roeiboten en kano's varen.

Al een peddeltoertje gepland?

Mocht je al een peddeltoertje hebben gepland, bijvoorbeeld met behulp van het overbekende kanorouteboekje Noord Holland, informeer dan even voor de zekerheid bij Natuurmonumenten waar je dan wel mag starten. Op vriendelijk verzoek hebben wij vanwege dit verbod de routesuggestie door de Ankeveense Plassen op viakanoweb routekaart ingekort naar de Spiegelplas en delen we graag de (voorlopig) toegestuurde info:

Ankeveense Plassen