Canoe & Photography by Kanoweb.nl

Solokano.nl in een nieuw jasje!

Ruim twee jaar.. tien jaar op het web en vele nieuwe solovrienden verder verdient Solokano.nl een heuse "make-over". Met een nieuwe uitstraling hoopt Solokano.nl zowel leden, vrienden, belangstellenden én aspirant solovaarders op een transparante wijze te interesseren voor de vele facetten van het open kano solovaren.

solokano website Waar in de vernieuwde opzet van 2013 nog meer ruimte gemaakt wordt voor actueel nieuws, evenementen, kanokolleges, vaarafspraken en al wat zo bij het solovaren komt kijken, wordt de 2021-versie vooral informatief. Plezier hebben aan- en uitdaging zoeken in het solovaren blijft het motto.

Solokano.nl nodigt je met veel plezier uit de vernieuwde website te bezoeken om je aan te melden als vriend, of belangstellende en/of deel te nemen aan eventuele activiteiten.

solokano varenSolokano 2021, een frisse (her)start, informatief en helder! www.solokano.nl - van en voor échte solovrienden!