Canoe & Photography by Kanoweb.nl

Solo FreeStyle Canoeing

Jezelf elegant en beheerst met je kano bewegen, een worden met je peddel en boot, het water als vertrouwd medium.
Dat is FreeStyle Canoeing: sport, kunst, meditation of expressie.

Je leert de physicalische wetmatigheden van het water begrijpen en te benutten, brengt lichaam en geest in harmonie en beweging. Wie dit ooit heeft ervaren kan zich aan de fascinatie van het FreeStyle Canoeing niet meer onttrekken.


Solo FreeStyle Canoeing Een omvangrijk (Duitstalig) boek over FreeStyle Canoeing waar veel open-kano-enthousiasten op hebben gewacht. De lezer leert hier alle belangkrijke zaken die nodig zijn bij het peddelen in de solo-canadees met elegance, lichtheid en precisie:

* Geschiedenis van het FreeStyle Canoeing in Noordamerika en Europa
* veiligheid en uitrusting
* efficient en behoedzaam spiergebruik
* vakbegrippen in Duits en Engels
* gedetaillierde beschrijving van de belangrijkste peddelslagen
* preciese beschrijving van alle FreeStyle-manoeuvres
* alternatieve posities in de boot
* practisch gebruik en mentale aspecten
* botenberging, herinstappen en zelfredding

De auteur Sebastian Stetter is aan het Bodenmeer geboren en opgegroeid. Misschien komt daar zijn nauwe binding met het water vandaan. Beroepsmatig ontwikkelt en bouwt Sebastian open-sportkano's. Daarnaast onderwijst hij sinds vele jaren FreeStyle- en tourvaarders en schoolt kanoleraren volgens de regels van de AAC, de grootste Amerikaanse Kanosportbond.

Solo FreeStyle Canoeing - Canadierpaddeln mit Anmut, Leichtigkeit und Präzision
Auteur: Sebastian Stetter
ISBN 978-3-95631-328-8, 169 pagina's, 23,90 EUR,
Duitstalig, Paperback, 17 x 24 cm
Te bestellen bij: Shaker Media
Website Sebastian Stetter: Lake Constance Canoes