Photography by kanoweb

Kanovaarwegen en kanovoorzieningen

Al weer een tijdje terug berichtten wij hier over het rapport "Kanovaarwegen in Nederland" (een gezamenlijk project van het Watersportverbond (WSV) en TKBN). Waardevolle aandachtspunten voor onder andere beleidsmakers en ontwerpers van vaarwegen én natuurlijk héél kanovarend Nederland. Aandachtspunten waar wij als team Kanoweb met regelmaat naar verwijzen, wanneer we vragen en/of opmerkingen ontvangen waar dit uitvoerige rapport bij het antwoord van belang kan zijn.

Doorvaarbare vuilkering Innovatieve kanogoot Waterschap Rivierenland - rivier de Linge nabij Pottum - Foto: kanogoten.nl

Update aanvulling rapport kanovaarwegen

De tijd staat niet stil en met regelmaat zijn er dan ook weer heel wat nieuwe ontwikkelingen en mooie oplossingen op het gebied van kanovoorzieningen. Van modulaire kanovlotten, balgstuwtjes, diverse kanodoorvaartmogelijkheden en meer.

kanovaren en kanovoorziening Al deze nieuwe ontwikkelingen zijn door regiobelangenbehartigers van de kanobonden besproken en in een aanvullend document op het rapport "Kanovaarwegen in Nederland" samengevat. Onze waardering voor al dit noeste werk!

Mooiste kanoroutes en kano-instapplaatsen

viakanoweb dé routekaart van en voor peddelsporters , site en facebook houden wij je met veel plezier op de hoogte over onze peddelpassie en wat er zo-al met #kanovaren van doen heeft. Nieuwe routes, de mooiste vaartrajecten, overdraagplaatsen, mogelijke stremmingen, leuke plekjes onderweg en veel meer. We wensen je veel peddelplezier!

De documenten "Kanovaarwegen in Nederland" zijn terug te vinden op de websites van genoemde kanobonden. Voor het gemak hier direct gelinkt:

Kanovaarwegen in Nederland Aanvulling rapport - juli-2020